مزیت پروژه بازطراحی مرکز داده امن


اجرای آن دسته از پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات که فقط جنبه سیستمی نداشته و همراه با اقدامات عملی و اجرایی می‌باشد، بیشترین دستاورد را برای سازمان/شرکت به همراه دارد. اگر اقدامات اجرایی و فنی در چهار چوب‌های سیستمی و فرآیندی انجام شوند، خروجی آن نمود بیشتری پیدا می‌کند. اجرای پروژه بازطراحی مرکز داده امن به دلیل دارا بودن اقدامات کاملا فنی و اجرایی در کنار خروجی‌های مشخص مدیریتی، از آن دسته از پروژه‌ها می‌باشد که از دو منظر فنی و مدیریتی قابل توجه می‌باشد. اجرای پروژه باز طراحی مرکزداده امن علاوه بر افزایش امنیت و کیفیت کارکرد مرکز داده، امکان نهادینه‌سازی اقدامات فنی بر اساس فرایند‌های سیستمی را ممکن می‌سازد و فرصتی مناسب برای مدون‌سازی و فرآیند‌سازی اقدامات عملیاتی به شکل استاندارد را ایجاد می‌کند.

1 1 3

مزایای فنی

      انطباق با استاندادهای طراحی مرکز داده ( SODC, ZTN, MSDC,...)

      ارائه کارکرد پیوسته و بدون وقفه در صورت بروز رخداد های مخرب همزمان در کلیه بخش‌های مرکز داده

      افزایش اثر بخشی راهکارهای امنیتی در کلیه لایه‌های مرکز داده

      بهبود چشمگیر شاخصه‌های فرآیند پشتیبان‌گیری و بازیابی

      رفع محدودیت‌های توسعه‌پذیری کمی و کیفی در کلیه لایه‌های

      سهولت در راه‌اندازی سایت پشتیبان با

      کاهش Down time، هزینه‌های نگهداری و زمان

مزایای مدیریتی

      انطباق با استاندارد و بهروش‌های سیستمی و فرآیندی امنیت اطلاعات (ISO27001,…)

      انطباق با استاندارد و چارچوبه‌های Cyber Security ( NIST-800, CIS, DOD,… )

      انطباق با استاندارد‌های کارکردی و اجرایی فناوری اطلاعات (CSOP,…)

      انطباق با الزامات سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران

      انطباق با دستورالعمل‌های حکومتی و سازمان‌های نظارتی فرادستی ( افتا، ...)

      سهولت در بازطراحی و بهبود فرآیند‌های سیستمی (ITSM)

      سهولت در اخذ گواهینامه‌های امنیتی مرسوم و معمول حوزه امنیت اطلاعات

مزایای فنی طراحی و اجرای مرکزداده امن

1 4

مزایای مدیریتی و سیستمی طراحی مرکز داده امن

1 4