راهکار پشتیبان گیری و بازیابی
Veeam Backup & Replication TM 20

نرم افزار Veeam Backup & Replication یکی از ابزارهای معروف پشتیبان گیری در بستر مجازی سازی می باشد که با استفاده از آن می توان از داده های ماشین های مجازی بطور کامل محافظت نمود. این نرم افزار بدون نیاز به Agent هم به سادگی می تواند از داده های مهم ماشین مجازی نسخه پشتیبان تهیه کند. امکان پیاده سازی راه کار Veeam در محیط های فیزیکی نیز وجود دارد.

وي‍ژگي هاي محصول

    Full VM recovery:امکان بازیابی ماشین مجازی بطور کامل برروی میزبان اولیه و میزبان دیگر

    Instant VM Recovery:بازیابی ماشین مجازی با روشن کردن آن از فایل پشتیبان روی فضای ذخیره سازی پشتیبان

    VM file and virtual disk recovery:بازیابی ماشین در سطح فایل بطور دلخواه

    Instant File-Level Recovery:امکان بازیابی فایل از انواع گوناگون

    Veeam Explorer™ for Storage Snapshots:امکان بازیابی فایل های ماشین مجازی/ سیستم عامل از Snapshot تهیه شده توسط دستگاه ذخیره ساز

    Application-aware, image-based backups:تهیه نسخه پشتیبان در سطح فایل از فایل های ماشین مجازی

    Backup I/O control:امکان مدیریت و کنترل بیشینه زمان تاخیر قابل قبول برای برنامه ها به منظور حذف تاثیر ناشی از فرایند پشتیبان گیری

    Synthetic full backup:تهیه نسخه پشتیبان Full از داده های پشتیبان گیری Incremental

    Built-in deduplication, compression and swap exclusion:استفاده بهینه از فضای ذخیره سازی و پهنای باند شبکه با ویژگی های درون ساز Compression و Deduplication

شرح خدمات شرکت بهین راهکار رابین

    تهیه مستند وضع موجود مشکلات و کمبودهای سامانه پشتیبان گیری و ارائه طرح بهبود

    بروز رسانی و ارتقاء سرویس Veeam به نگارش نهایی پایدار بر اساس طرح مهاجرت

    پیاده سازی راه کار پشتیبان گیری سلسله مراتبی و DT, DTV، DDT

    پیاده سازی راه کار های BAN، LAN Free به هدف بهبود BTO, RPT, RTO & BLO

    تهیه روال و سیاست های پشتیبان گیر و اجرای مانور بازیابی به ازای هر سرویس

    ارائه لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و تهیه RFP

    خدمات پشتیبانی و نگهداری سالانه

    ارائه دوره های آموزشی کاملا عملی و حرفه ای مطابق با سرفصل های شرکت Veeam